מה שעובר בירושה

 

מה שעובר בירושה

הכוח, הנוי והעושר יכולים לעבור בירושה, התורה לא; במסורת היהודית נאמר "יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת אל תאמין" שמשמעו שההישג מותנה במאמץ ושאין אפשרות להישג ללא מאמץ; החכמה, ההישג היחידאי הגדול ביותר, איננה עוברת בירושה בין בני אדם והיא דורשת מאמצים והשקעה מצידו של היחיד.

זהו כנראה גם יסוד ההנחיה היהודית ללמוד, אשר בה מצווה כל יחיד ואינו יכול להסתמך בפעולתו זו על ירושת אביו; לפי היהדות, תורה ותלמודה הוא דבר שיש לרכשו באופן אישי ועל כן הנקודה הגבוהה של הסמכות ביהדות היא אינטלקטואלית ולא תורשתית. יש, אמנם, כבוד מסוים בייחוס, שגם המסורת היהודית מכירה בו – אך הוא מוגדר ככוח ואינו משמש את בעליו בפועל. למעשה, במובן זה הוא מהווה מטלה יותר מאשר מתנה.

ואין מתאים יותר מאשר לראות את המורשת והמסורת היהודית כמטלה מסוג זה – כירושה שמהווה גם כבוד אבל גם הגדרת משימה שיש בה התחייבות לא קטנה מצידו של היחיד להביא כבוד לאבותיו, אשר השקיעו בו את משאביהם הרוחניים. בנוסף לכך יש מקום לראות גם את ההצהרה המפורשת לגבי האדם המופיעה בתורה במלים "בצלם אלוהים". זו מהווה הגדרת משימה על האדם, שהאל הוא אביו הרוחני, להשתדל לדמות לו.

נתונים נוספים