מוסר יהודי בעולם נוצרי-מוסלמי

 

מוסר יהודי בעולם נוצרי-מוסלמי

בימים אלה, שבהם מנסה ארה"ב לבצע בעירק את הצו "הבא להרגך השכם להרגו", היא נתקלת, דרך ההתנגדות הרבה שהיא חווה, בבעיה של יישום עקרון מוסרי יהודי בעולם שנשלט על ידי מוסר נוצרי-מוסלמי.

אך המוסר היהודי, שהוא היחידי המעשי בהקשר הקיים, לא רק מייצג, מבחינה רעיונית, את היסוד האמיתי לכל ההתגוננות ראויה לשמה – אלא גם ממחיש את היסוד הרעיוני לאי יכולתו של העולם הנוצרי לעמוד ביציבות מעשית על שתי רגליים, רוחנית וגופנית כאחד: אם יתגונן, יואשם מבחינה רוחנית ויתפוש את עצמו כחוטא. אם לא יעשה זאת, יושמד מבחינה פיסית. כך או כך, לנוצרי אין אפשרות מעשית להתקיים בצורה מוסרית בעולם, כלומר בלי לוותר על ערכי המוסר הנוצרי.

בעולם של היום, שומה על הנוצרי, הרוצה לשמור על עצמו מפני מתקפתו של המוסלמי, להיות מעט יהודי. בהקשר זה, לא מקרית היא העובדה שמעשית נראה הדבר כאילו מה שמצא הנוצרי כדרך לפתור את הבעיה היא להגיש למוסלמי את לחיו השניה של ...היהודי.

נתונים נוספים