מטפיסיקה יהודית

 

מטפיסיקה יהודית

סכום הערכים המטפיסיים העומדים ביסוד היהדות יכולים להיחשב כמטפיסיקה של היהדות. ניתן לכנותם, במונחים פחות פילוסופיים, גם רוח היהדות, אך מבחינה פילוסופית, תפילה, כמו אמונה, דת ואל הם מושגים בעלי מעמד מטפיסי. מבחינה דתית די בכך שהם מופיעים בתורה עוד לפני שהפכו לפעולות מסוימות שהן בגדר מצוות.

לכל אחד מהמושגים הללו מובן בעל השלכות מעשיות, אשר קיומו נגזר מעקרונות שהפילוסופיה קוראת "מטפיסיים" כי הם מייצגים מהויות רוחניות הקודמות לעובדות העולם וקובעות אותן. עם זאת, אין לרוב המהויות האלה – זולת האל - כוח מוחלט ובלתי מוגבל, אלא בעל זהות מסוימת, הנגזרת מהפעלה נכונה, כמו כל היבט של המציאות, כדי שתוכל להתממש במלוא מובנה.

תפילה, למשל, מציינת את ההכרח במושא; על אדם החפץ בערך מסוים אשר אינו בידו, יהיה זה אשר יהיה, לשאת אותה כשהוא פונה אל מי שעל פי תפישתו יכול לספק לו ערך זה. עם זה, יודע הוא כי עליו לשלם במטבע מסוימת של התנהגות כדי שהדבר יצליח.

אלוהים מהווה, בין שאר הערכים שהוא מייצג, את מקור החכמה העליונה. ככזה פונה אליו היחיד כדי שיעשיר אותו בידיעת המציאות. למעשה, כאשר היהודי לומד תורה הוא מבצע את הדבר באופן מעשי, כי הלימוד מחכים אותו עוד ועוד ומקדם את מעמדו הרוחני ובכך את מידת שליטת המציאות שלו.

האמונה היא המצב הרוחני היסודי של היחיד היהודי, המהווה את היסוד לכל לימוד, תפילה או פעולה אחרת שלו. האמונה, המייצגת את תפישת העולם של היהודי, מגדירה תשתית של התייחסות, המתחילה בידיעה של קיום האל וממשיכה בחקירה לעומק מהותו. זו מחוזקת על ידי לימודו המתמיד ומהווה יסוד לתפילתו, המייצגת את שאיפותיו הקבועות כאדם במציאות – או, באופן מסוים יותר כיהודי בעולם שנברא למענו על ידי אלוהים – וככזו מעניקה לו ערכים המהווים תמיכה בפעולות החיים שלו. קודם כל, האמונה השלמה מעניקה ליהודי בטחון עצמי רב וזה, כשלעצמו, מאפשר לו עוצמה גדולה יותר במילוי המטלות שיש עליו.

במיוחד באתגרים הנובעים ישירות מהעובדה ההסטורית שהיהודי נתקל בגלגוליו הרבים באתגרי קיום מיוחדים כעם שנודד בעולם ללא ארץ, מעניקה לו האמונה כוח עמידה רב מן הרגיל אצל האדם.

במובן מסוים, כל אלה מסתכמים גם בהיותה של היהדות הסיכוי של האנושות לגאולה.

נתונים נוספים