מכתב לאנטי-דתי

מכתב לאנטי-דתי

אתה מביע התנגדות לדרך חייו של אדם דתי, אך למה? מדוע ובאיזו זכות אתה חפץ לשלול את התענוג העצום שיש בחיי היום-יום של האדם הדתי ממנו? אתה אינך יכול להכחיש את הזכות הזו ואתה אינך יכול להראות ניתוק שלו מן המציאות, סכנה כלשהי, שהיא, בצורה כלשהי, גדולה יותר מסכנת ההתרסקות שיש בסקי או בנסיעה מכונית, שאותם אינך שולל.

אתה אינך יודע, אולי, שהאדם הדתי מתענג ונהנה מחייו והוא רואה בהם שמחה ואושר רבים וגדולים. הוא נהנה מהרבה דברים שאתה אינך נהנה מהם – ואתה נהנה ממספר מועט של דברים שהוא לא נהנה מהם.

על אף כל הנסיונות מצידך לחבר דת לכפיה, האמת היא שכל החובות של האדם הדתי הם כאלה שהוא משית על עצמו ולכן הם אינם שונים עקרונית – אף כי הם פחותים בהרבה – מהחובות שכל אדם שחפץ במשהו באמת לוקח על עצמו – החל ממשכנתא "משעבדת" וכלה בסדרים וחוקים חמורים של הקדשה ותנאים שלוקח על עצמו כל מי שרוצה ליצור, ללמוד, לפרנס, או להגשים חלום.

במה, במובן זה, שונה האדם הדתי שומר המצוות מכל מי שמחליט לרכוש מקצוע קשה כדרך חיים – ולצורך זה הוא לוקח על עצמו רשימת משימות ומטלות קשות? אין שום הבדל עקרוני בין זה לזה. אך אתה מניח, משום מה, שדרך החיים שלו שלילית, מזיקה וכזו שאינה מתאימה לחיי אנוש. אם תבחן את הנחותיך אלה תראה שלמעשה אתה מוסת על ידי כוחות רעיוניים שהחדירו בך רעיונות אלה, אך ללא בסיס אמיתי וללא הוכחות אמיתיות. למעשה, רעיונות אלה מאיימים עליך – על יכולתך להתייחס בצורה נאורה באמת למישהו ששונה ממך – על יכולתך להניח לאדם אחר לחיות לפי הדרך שבה הוא בוחר לחיות.

רק אם תבין זאת תוכל באמת לאפשר לאדם הדתי את החופש שאתה כה מצר על כך שהוא גוזל מחייך שלך. אולי, אם תדע איך להניח לו לחיות באופן לא מוגבל על ידך, תוכל להבין יותר את נקודת המבט שלו על החיים ולהרוויח משהו חדש שלא חשבת עליו.

נתונים נוספים