מלחמת החלוקים

 

מלחמת החלוקים

פירוש הטענה הדתית שההלכה = אלוהים = היא מקור הסמכות החברתית, כאילו מדובר בהליכים מיסטיים מבחינה אפיסטמולוגית ואלימים מבחינה פוליטית היא טעות והטעייה.

כל זה היה מתבטל ומשתנה להיפך הגמור אם ההלכה ומושג האלוהים היו מובנים כראוי, כלומר כאסיפת חכמים שמחזיקים בידע רב משקל, אשר נוגע במציאות באופן מכריע ומגלם את מהותה בצורה המהווה את הדבר הקרוב ביותר לשיפוט אובייקטיבי.

הויכוח בין המחנות הוא, למעשה, על תפישות מציאות, ובשל בורות המתנגדים לדת והבורות הפילוסופית של חלק מנציגי הדת - אין לדעתו של האדם הדתי את אותה לגיטימציה ציבורית שיש לדעתו של בעל חלוק לבן.

המלחמה הפוליטית המפצלת את ישראל היא בין חלוקים - בין חלוקים שחורים ולבנים.

פתרונה יבוא כאשר ינתנו לבעל החלוק השחור זכויות האדם והאוטונומיה הנגזרת מזכויות אלה.

אם תלמיד בית-ספר תיכון היה מעז לומר שהוא איננו מסכים עם שיפוטו של רופא בבית חולים בביצוע ניתוח הוא היה מוכיח שהוא בור גמור בהיררכיה של הידע בחברה והטענה נגדו היתה שהרופא מחזיק בידע רב, והוא מייצג שרשרת העברת ידע והיררכיה של שיפוט ידע של דורות רבים, שהוא למד ידע זה במשך זמן רב ושיש עליו ביקורת מדעית מתמדת, הבוחנת תדיר את הידע שבידו לא רק בתחום הנתון שבו הוא עוסק אלא גם בתחום האתיקה האישית והמקצועית שלו.

יחס מסוג זה, אשר ניתן בחברה לבעלי החלוקים הלבנים, הוא כל מה שנדרש לגבי ההתייחסות הראויה לבעלי החלוקים השחורים. אם תגיע החברה למצב שבו תאפשר זאת, לא רק שתיפתר המלחמה בין מחנות החלוקים, אלא שהחברה בכללותה תצעד קדימה, בשל הידע הרב שיתווסף לה.

נתונים נוספים