מלכות בימינו

מלכות בימינו

יש במלכות משהו מטפיסי, המתבטא במושגים דתיים כמו "מלכות השמיים". הכוונה להיבט השולט בעולם הגדול או – במקרה של העולם האנושי – למי שניצב בראש מדינה. כך או כך, זו עובדה שהמלכות היא עיקרון מופשט שבני-האדם זקוקים לו (ראה מימד ה"מלכות" בקבלה היהודית ו"מלכות” כאבטיפוס אפלטוניסטי במובן המציאותי). הדבר מוכח בכך שהוא בא לידי ביטוי

א. בהערצתם של אנשים את העיקרון הזה כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפורים, מיתוסים, חדשות ואף במציאות הכלל-עולמית, שבא הוא בא לידי ביטוי במשפחות המלכות שנותרו בעולם.

ב. בענין העצום שמגלים רוב בני האדם במלכים ובמנהיגים בכלל, החושף את העובדה שעבורם, על אף שהמילה "מלך" הוצאה מהפוליטיקה כמילה גסה, המנהיגים הפוליטיים הם, בעצם מלכים.

שימו לב, בהקשר זה, אל היחס המתרפס של אנשי תקשורת מערביים למלכים, בני אצולה אירופאים וליוצאי חלציהם. בצד זה משמעותי הרבה יותר וגם מובן הרבה יותר הוא יחסם של בני תרבויות לא מפותחות ביחס לעולם המערבי אל מנהיגיו הפוליטיים שאותם הם מעריכים כמלכים, בניגוד לדרך שבה מבינים אותם אזרחי המדינות שבהן הם פועלים.

נתונים נוספים