מעגל האמונה

 

מעגל האמונה

כל אדם מכיר את הכוח שהוא מקבל מכך שאנשים מאמינים בו ואוהבים אותו. אב נטען בכוח רב מאהבתם של צאצאיו, גבר מאהבתה של אשתו, מנהל חברה מתמיכתם של חברי המניות וכיו"ב. יש לי יסוד להניח שמדובר בנוסחה מטפיסית שמשמעה העמוק הסבר מהות האלוה.

ביהדות מדברים וחוזרים ומדברים על רצונו של האל באמונת האנשים כלפיו, באהבתם ובבטחונם בו. מציאותית, נראה לי שמכך ניתן להסיק כי במימד הנצחי, האמונה והכוח הם שני היבטים של אותה מהות, ומכך שהרעיון שכוחו הגדול של האלוהים הוא, בעיקר, כוחם הגדול של בני האדם.

כפי שאין הפרדה בין אלוהים והעולם ובין גוף לנפש, כך אין הפרדה בין בני האדם לאלוהים. עד כמה שניתן להחיל את חוק שימור האנרגיה על האמונה, ניתן לראות באמצעות עקרון זה כי האל זקוק לאמונתם של מאמיניו.

לא מדובר בהיזדקקות במובן של צורך או תנאי לקיום אלא במובן של רצון עז של דבר שהאל אינו יכול לברוא כי אין לו שליטה במה שקיים בנפש האדם, כפי שאין לו שליטה בבחירתו של האדם.

ואף כי אין בהיזדקקות זו של האל ליחס מאמיניו אליו משום תנאי לעצם קיומו של האל, יש ברצונו באמונתם משום עדות לחשיבות שרואה האל בהכרה בפעולותיו ובחשיבות האמונה האנושית כתשלום ראוי על מאמציו, אשר יכול לבוא רק מהם.

נתונים נוספים