על אמונה

 

על אמונה

אמונה היא ערך כי מצבו של מאמין יציב יותר מזה שאיננו וזה שהוא מאמין רציונלי קל וחומר.

בניגוד להבנתם של אלה הנמצאים מחוץ לאמונה ההגעה לאמונה איננה ענין של הסכמה והחטה עקרוניים אלא מסע ארוך שרבות בו המהמורות. עקרונית, אין רכישת האמונה שונה מרכישת כל סוג של ידיעה, המותנית בלימוד עובדות רבות ומורכבות.

להגיע למצב של אמונה אין פרושו להסכים עקרונית, לפתוח מתג "אמונה" או ללחוץ על כפתור ושמו "אמונה" - אלא משמעו עבודה מאומצת של לימוד חומר כדי להאמין - חומר לימוד שמשמעו "תראה לי כדי שאאמין".

ההסכמה העקרונית לגבי מושא אמונה אינה אלא הכנת תשתית, מסגרת, כלי, שלד של ידע שהם הפתיחה למסע של עמל כדי להגיע לאמונה מוצקה, יציבה ומלאה.

יש למלא את כלי האמונה בחומר עובדתי, הרבה חומר, לבנות את "גוף" האמונה כדי שתהיה אובייקטיבית. יש להגיע לאמונה שלמה, כזו שבה נאמין כפי שאנו מאמינים במציאות שמסביבנו, כפי שנגר מאמין בעץ ומסגר בברזל.

נתונים נוספים