עלילות המאושר

 

עלילות המאושר

זהו הסיפור האמיתי על העם היהודי וגם מה שמסביר את כושר העמידה העצום של עם זה בהסטוריה האנושית. הדבר נובע מכך שאושר הוא מצב רוחני רם; זהו איזון נפשי, הנובע מיחס ישר בין מחשבותיו ופעולותיו של היחיד.

להיות מאושר הוא תכליתו של היחיד האנושי. תכלית זו איננה נמצאת בסופה של דרך החיים אלא לכל ארכה. מהגדרת האושר נובע שחיים מאושרים אינם חיים מוצלחים בגוף או ברוח לבדם אלא באחדותם.

אושר הוא ההנאה הרוחנית העילאית והרציפה, הנותנת משמעות ועצמה לשאר ההנאות - והמאפשרת ליחיד להתמודד עם סבלותיו. הנאת חייו של היהודי ואושרו מסבירים בדרך הטובה ביותר מדוע על אף כל הקשיים שהיו לו מחד והפיתויים להמיר את דתו מאידך לא הסכים היהודי מעולם לוותר על דתו ולבחור בדרך חיים אחרת; חייו של האדם היהודי מלאים סיפוק במידה שכל סוג אחר של חיים נתפשים לעומתם כחיים ריקים.

בתמצית, אינך יכול לשכנע אדם מאושר להחליף את דרך חייו ובוודאי שלו לכאלה שאינם מאושרים.

נתונים נוספים