פוסלים במומם

פוסלים במומם

בפתרון בעיות הבריאות שלהם ובכלכלתם, הנוצרים והמוסלמים נזקקו תמיד לבנקאי ולרופא היהודיים, אך תמיד טענו, בצד זה, כי היהודים רודפי בצע, מנותקים מהמציאות ומפיצים מחלות.

במונחים של תפישת העולם כמלא בנוכלים וענינים מנוגדים בין בני אדם, לא רק שתפישה זו אינה ביטוי של סתירה, אלא להיפך: היא "מסבירה" את עושרם של היהודים ככזה הנבנה על חולשות בני האדם, חולשות שלפי שונאי ישראל הם, היהודים, עוסקים בהפצתן לצורך העשרתם העצמית.

במובן זה סיפקו היהודים לאורך הדורות לנוצרים ולמוסלמים המחשה קבועה של רוע אנושי שנצטרכו לה אלה המאמינים ברוע אנושי על פי דתם. בכך שבפעולתם הכלכלית והמדעית איפשרו היהודים לאלה להוקיעם מוסרית, הם נפסלו בגלל מומם המוסרי של מוקיעיהם.

נתונים נוספים