ריאליזם יהודי

 

ריאליזם יהודי

בהנחה שעלילה ארוכה ככל האפשר תופשת חלק גדול יותר מן המציאות בזמן ומשום כך ריאליסטית יותר – תהיה יצירה שההקשר שלה כולל את כל ההסטוריה של העולם היצירה הריאליסטית ביותר שקיימת בעולם.

סיפור כזה – שהוא, למעשה, התנ"ך - כשהוא כתוב בשפה אחת אחידה, מתחייב גם לאחדות כוללת בין חלקיו, בשל העובדה שלשונו מאחדת את כל חלקי האירועים המופיעים לכל ארכו. יש בתנ"ך אחדות שבה כל המושגים המופיעים ברמה המטפיסית זהים לאלה שמופיעים בשאר היבטי המציאות הפיזיים (בהתאם לתפישת ענפי הפילוסופיה כהיבטי מציאות); יש בו התאמה מדויקת בין מושגי היסוד המתארים את הבריאה האלוהית בימיו הראשונים של העולם, המופיעים בפתיחת הספר, לבין האירועים ההסטוריים המתוארים בסופו, אשר מתרחשים כבר קרוב לזמננו מבחינת ציוני הדרך המופיעים בהם.

מה שמבסס את המעמד הריאלי של התנ"ך – ובמובן זה יכול להיות גם הנחת תשתית של ראיות לאמונה בדברים המופיעים בו – הוא יכולתו של הקורא להשוות את המציאות שהוא מכיר למציאות המפורטת בו, החל ממושגי היסוד שבו, המתייחסים למכלול הנמצאים במציאות, החל מהמטפיסי והפיסי, המשך בתיאור העולם, בעלי החיים שבו, המקומות שיש בו וכלה בידיעות המתייחסות לבני האדם, העמים ותכונותיהם.

לגבי כל אלה, המפורטים בדרגות שונות של פירוט בתנ"ך, ניתן לבדוק את מידת התאמתם למציאות. אולי הדבר המקיף והחשוב ביותר שבו נתקל הקורא את התורה, הוא מכלול המצוות שבהן מתכבד העם היהודי, הכולל הוראות מדויקות רבות אשר ניתן לבדוק את התאמתן למציאות ימינו על יסוד עובדתי.

נתונים נוספים