תקשורת

 

תקשורת

הימצאות הר הבית בידי המוסלמים כמוה כהימצאותו של מכשיר קשר משוכלל בידי פראים. מכשיר קשר זה יכול להושיע ולסייע לבני אדם רבים, אך היום הוא רחוק מידי האנשים שמחזיקים במפתחות שפת השידור ויכולת ההפעלה של המכשיר, ולו רק מתוך כך חסרים אלה המחזיקים בו את הידע כיצד להפעיל אותו.

השולטים במסגד שעל ההר יודעים כי הם אינם מסוגלים להפעילו, אך הידע התרבותי המעוות שבידם גורם להם לחשוב כי מצב זה עדיף על מצב שבו ימסרו אותו לידי אחרים – ובמיוחד היהודים. התעקשות זו על חסימת תקשורת חייבת לנבוע, ברמה מסויימת, ממודעות לכך שסביר שהיהודים יודעים איך להפעיל את התקשורת עם מימדים עליונים של המציאות, תקשורת שבעולם העתיק נחשבה למקובלת ולפעולה רגילה של אדם בעל יכולות רוחניות.

בהקשר זה, ניתן לראות בעצם מושג ה"תקשור" המקובל היום בהקשרים של "העידן החדש" מושג עדכני שמחליף, ברמה מסויימת, את התפקיד שנועד בעבר לכל מי שהיה יודע ליצור תקשורת עם מימדים שאינם נתפשים על ידי החושים הרגילים.

נתונים נוספים