נזק בסימן שאלה

 

נזק בסימן שאלה

יש תפישות רווחות בין אנשי הדתות המיסטיות והלא רציונליות, העוטפות את האל שבו הן תומכות בחוסר ידיעה, טשטוש ובלבול ומחזקות עטיפה זו בציוויי מוסר בנוסח "לא תחקור במופלא ממך".

אין ספק שחלק ניכר מהסיבה הפסיכו-פוליטית לענין זה היא נסיונם של אלה העומדים בראש ארגונים מסוג זה לצבור שליטה על בני האדם היחידים, המאיישים את שורות נותני השירותים שבהם, מבלי שיהיו חייבים להסביר את מה שאין בחיכולתם להסביר.

אחד מהנזקים החמורים שגורמת גישה זו הוא, ללא ספק, הרושם שהם מצליחים ליצור בתרבות הכללית לגבי הקשר בין אמונה דתית לאי רציונליות. בהתחשב ביחסים שקיימים בין הנצרות המיסטית לבין היהדות התבונית יכול להתקבל הרושם שנזק זה לא רק שאיננו מקרי אלא אולי אף מתוכנן.

נתונים נוספים