בריאה

בריאה

כשגבר ואשה יוצרים ילד זו בריאה. ניתן לומר שזוהי הבריאה היחידה שאליה מתכוונים במושג בריאה וזהו ייצוגו של החוק היקומי שכל הברואים, הנבראים וגם הבוראים (כולל אלוהים) הם יישומיו, ביטוייו ונגזרותיו.

גדילה, צמיחה ויצירה הם הביטויים של כוחות הטבע ואין מלבדם. אלה הם החוקים, אלה הם הכוחות, ואין יצירת חומר אחרת אלא זו. חומר, על כן, גדל ונברא שוב ושוב.

פעולה אנושית לפי יצר (יצירה) משמעותה פעולת בר (בריאה טבעית) שאיננה פעולה לפי מחשבה; המשפחתיות הלשונית של מושגים אלה מעידה על יסודיותם הטבעית.

נתונים נוספים