חולשתה של היהדות המעשית

חולשתה של היהדות המעשית

יש כשל ברור בהתנהגות של היהודי שומר המצוות אל מול המשטמה המופנית נגדו בתכניות הפוגעות בו, פעם אחר פעם, מחוץ ומבית. לא ניתן שלא לראות דמיון בין המחדל העצום של היהדות שדוכאה והושמדה בגלות הארוכה בעולם לבין הדרך שבה הרשה היהודי הישראלי לממשלה בוגדת לנשלו מרכושו ולהפקירו ללא הגנה לתוקפנות האויב.

הסיבה הראשית למחדלי היהודים שבאו לידי ביטוי בהקשרים שונים, החל מחוסר היכולת שגילו אל מול הנאצים וכלה במה שמתרחש היום אל מול העולם המוסלמי והנוצרי, הם ביטוי של חוסר האפשרות של היהודי שומר המצוות להבין – ולכן להתייחס כאל עובדת מציאות – את מהות קיומו של אדם שאינו שומר מצוות, במיוחד כשמדובר ביהודי כזה.

יתכן שהתנאי הנדרש להבנה כזו מצד שומר המצוות הוא סוג של הזדהות עם קיומו של אדם שתכלית חייו איננה מוסרית, במובן העמוק של הדבר. על אף שהמסורת היהודית מכוונת את המאמין לידיעה על קיומם של אויבים חריפים ליהדות, נראה שהיהודי מתקשה להשיג את עצם קיומו של אדם רע לב, כזה שנהנה מסבל אחרים ורואה בחיים תכלית המצדיקה השמדה של עם או גזע אנושי מסוימים.

ואולי הדוגמה המובהקת ביותר לחולשה מחדלית זו היא העובדה שעל אף כל הסבל שעברו היהודים מידם של הנוצרים, עדיין קשה להם להאמין ברוע הנוצרי והם מתמוססים כל פעם מחדש אל מול הסיסמאות של אהבה ואחווה ודאגה לאנושות שבאמצעותם מצליחים להשפיע על שומרי המצוות פעם אחר פעם נציגי השמאל, שאינו אלא יורש הנצרות.

נתונים נוספים