חלום יהודי

 

חלום יהודי

חלום חלמתי ובו עולה לדוכן בכנס בינלאומי כלשהו ראש ממשלה יהודי כדי לדבר אל נציגי אומות העולם, אשר מצפות לשמוע ממנו איך מתייחסת מדינת ישראל לתביעותיהן מן העם היהודי שימסור את נכסיו לידי אויביו.

ראש הממשלה הישראלי עולה לדבר ללא מסמכים כלשהם ואיננו קורא את דבריו מכתב מוכן כלשהו אלא מדברים שנראה כי הם מוכנים בדעתו מזה זמן רב בדיוק להזדמנות כזו.

ואחרי שהוא מישיר את מבטו למול פניהם של המדינאים הרבים שמוכנים לשמוע את הדרך שבה נכנע העם היהודי ללחצי העולם, פותח ראש הממשלה היהודי את פיו ואומר כך:

הדברים שתשמעו ממני עכשיו לא חוברו על ידי אלא נמסרו לי מאבות אבותי הקדמונים שחיו לפני דורות רבים. אך אף על פי כן ידעו הם בדיוק מה שומה עלי לומר לכם כאן ועכשיו, דברים המתאימים לכל זמן ומצב: אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים כי תבוא. עוצו עצה ותופר. דברו דבר ולא יקום - כי עמנו אל.

 

נתונים נוספים