מעמד בעייתי

 

מעמד בעייתי

המסורת היהודית איננה מקבלת את הכבוד המגיע לה בעולם של היום בגלל שהיא אינה נמצאת במעמד של מערכת רעיונית לגיטימית. הדבר נובע בעיקר מכך שמתנגדיה מכשילים, כנראה מסיבות פוליטיות, כל נסיון להעניק לה מעמד מסוג זה.

מתנגדיה, המתאמצים שלא לתת לה, ליהדות, מעמד פילוסופי, מעדיפים לכנותה בשמות תואר כגון קיצוניות, פנטיות, פונדמנטליסטיות ודוגמטיות, אך הם נמנעים מלהתמודד באופן הגון ותבוני עם טיעוניה וגישתה.

מטרם כפולה: להתחמק מעימות רעיוני עם הדת ולהסוות את אופיה הפילוסופי של היהדות כדי שלא יבחין העולם בכך שגישתה מנוגדת לאלה של בנותיה הסוררות: הנצרות והאיסלם.

ונשאלת השאלה: האם כל המתנגדים האלה יודעים, ברמה כלשהי, כי למסורת היהודית יש עבר עשיר של הגות תומכת ומאגר עצום של מחקר מדעי התומך בערכיה? סביר שהדבר אינו נהיר לחלק גדול מהם.

נתונים נוספים