מפת המלחמה

 

מפת המלחמה

מפת ההשקפה הדתית היא מפת המטפיסיקה / פסיכולוגיה של בני האדם בעולם. היא קובעת את מפתח תפישת המציאות שלהם ולכן את מפתח התנהגותם במלחמה, בפוליטיקה ובקרבות חיי היום-יום.

ודבר זה נכון גם לגבי תורת המוסר היהודית. ביהדות, בניגוד לנצרות, למשל, להיות זה לא להקריב את עצמך לאחרים אלא לחיות למען עצמך – מה שאיננו מנוגד לאחרים.

ויש במפה מסוג זה איום על עקרון השליטה של הנוצרים והמוסלמים באלה שמתנגדים להם. שכן לפי המפות שלהם, המנוגדות לזו של היהדות, החיים למען עצמך מנוגדים לאחרים.

נתונים נוספים