עדיין דוד

עדיין דוד

כשנפגשו, היה גליית גדול מדוד, אך המפגש ביניהם קבע את הפסקת צמיחתו של גליית. דוד לא הפך לגליית אך הוא עדיין ממשיך לגדול כי "דוד חי וקיים" פירושו גדילה. גליית מת, הרקיב ונעלם מן הארץ וזה מה שיודע כל יהודי ששר "דוד מלך ישראל חי וקיים"; עקרון החיים הוא גדילה והתפתחות – אך גדילה אין פירושה שינוי מוסרי יחסי אלא הבדל מוסרי עקרוני. כעם, היינו תמיד במיעוט יחסי ואנחנו עדיין מעטים מול רבים, מעטים מוסריים מול רבים לא מוסריים, אך המוסריות היא המגדירה את טבענו וקובעת את גדילתנו המתמדת.

נתונים נוספים