מחדל

מחדל

בתיאור המפגש בין דוד וגליית, היהודים הם שסיפרו לעולם כי אבן המועפת על ידי קלע היא נשק קטלני – והם אשר מתנהגים כאילו אבנים אינם נשק וכאילו לילדים שמשליכים אותם אין להתייחס כאל שליחים הנושאים סכנת מוות. העובדה שמול סכינו של הערבי והאבן הרוצחת של בנו מתעמתים היום חיילי צה"ל האסורים לירות כלפיהם מנשק חם, אינם מודעים לחובתו המוסרית של המותקף להגן על חייו בכל דרך שנראית לו נחוצה, היא עדות לכשל החינוכי ולמחדל המוסרי של עם ישראל אשר שכח את מורשת אבותיו.

נתונים נוספים