מבחן העם היהודי

מבחן העם היהודי

ישראל איננה מדינה העומדת בפני מבחנים אלא מבחן בפני עצמה. ישראל היא מבחנו של העם היהודי – ולא רק: ישראל היא גם מבחנו של העולם. העימות על ארץ ישראל הוא, בין היתר, המבחן המוסרי שעימו מתמודד עם ישראל, אך גם כל העולם כולו.

נתונים נוספים