להיות יהודי

להיות יהודי

להיות יהודי פירושו להיות במצב מטפיסי מסויים (מטפיסי=רוחני) שיש לו השלכות והשפעה על המצב הפסיכולוגי, אשר בא לידי ביטוי גם כתסמונת פוליטית אם על ידי תנאים חיצוניים ואם על ידי בחירה. מדובר בדרגה גבוהה של מציאותיות (אובייקטיביות), ומכך ההזדהות של שני הצדדים של כל בעיה עד כדי שכחת ההיבט הסובייקטיבי, העצמי והיחידאי.

נתונים נוספים