צדק

צדק

המנהל הכללי של הקונגלומרט הבינלאומי מק'דונלד, שהוא בעל הון גדול, עוסק בקציצות בשר ולחמניות. לעומתו, תלמיד הישיבה העני עוסק בדברי אלוהים חיים, במהות העולם ובתכליתו. מה יכול להיות הצדק שבהבדל גדול זה בין מעמדם הכלכלי? העושר החמרי המופלג שמחזיק מנהל מק'דונלד הוא פיצוי מה שניתן לו על ידי האל על המשא העצום שעמס על עצמו, בשל כך שהוא עוסק בהאכלתם של מליוני בני אדם על פני כדור-הארץ.

נתונים נוספים