בסוף

בסוף

מבחינה אנושית, הנצרות, האיסלם ושאר דתות השקר צריכות להתחסל ולהיעלם מעל פני האדמה כמו פתרונות מוטעים לחשבון אלמנטרי. בדיוק כפי שאין יותר בעולם מקום למגיפות מסוכנות, לתפישות מדעיות חסרות-יסוד ולאמונות טפלות, במוקדם או במאוחר ייעלמו דתות, תנועות פוליטיות וגישות רעיוניות לא שכלתניות וחסרות יסוד במציאות.

דבר זה אין משמעו, מחד, הוצאה להורג או ציד של מאמיני הדתות הללו, וגם לא איסור על פעולתם הדתית, אך, מאידך, גם לא חופש ההבעה לא מוגבל; במדינה צודקת, אדם רשאי לעסוק בכל מה שאיננו מהווה פגיעה בזכויותיו של אדם אחר.

זהו קו הגבול. הגבול לחופש הביטוי. הגבול בין הטפה לצדק לבין הטפה לפשע.

הטפה לפשע היא בעצמה פשע – והטפה לרצח היא, לעתים, פשע גדול יותר מהרצח עצמו.

אידיאולוגיה, ארגון או בני אדם יחידים היוזמים מעשי פשע וגורמים להם, הם פושעים חמורים ביחס ישר לרוחניותם, כלומר לאי קרבתם הפיזית למעשי הפשע שהם אחראים להם.

זהו מעמדם של הנצרות, האיסלם, הסוציאליזם, הנאציזם, הפשיזם וכיו"ב. כל אלה הם פרטים העוסקים במכלול הטעויות, הכשלים והסטיות שבמשך דורות מצצו מן האנושות את כל כוחותיה.

נתונים נוספים