היהדות נגד הנצרות

היהדות נגד הנצרות

עלינו לקוות שבמוקדם או במאוחר יעזו נציגים של מסורת ישראל לתבוע את הנצרות על פשעיה נגד העם היהודי. דרישה של היהודים נגד הנצרות צריכה לכלול – אולי כתביעת פתיחה - תביעה קיבוצית של העם היהודי כנגד גניבת התנ"ך על יסוד פגיעה בזכויות יוצרים. בהמשך, תביעה זו צריכה לכלול תביעת נזיקין על עיוות תכני ולהתבסס, לצורך הוכחת עיוות זה, על שוני וניגודים מהותיים בין התנ"ך לברית החדשה. לצורך הצגת שוני וניגודים אלה יש לבצע עבודה פילוסופית מדוייקת על מושגי היסוד הקיימים ב"ברית החדשה" ולהראות את ההבדל העקרוני שיש בהם לעומת המושגים המקוריים שעליהם הם מבוססים. הצעת הפתיחה למגמה זו היא ירידה ליסודות מושג האל.

נתונים נוספים