דרך המוסר

דרך המוסר

המגמה היהודית בעולם היא בעלת משמעות והשלכות מוסריות שלהן השפעות על כל המתרחש בעולם. מעל לכל מייצגת היהדות מוסר מציאותי שלם. מוסר יהודי זה הוא מכשיר בעל חשיבות עליונה לעתידה של האנושות, אשר עם ישראל הוא מכשיר גאולתה העיקרי בידי האל.

חלק מפעולתו של מנגנון זה מתבטא בשידרוג מתמיד של חיי האדם עלי אדמות – וכמו בנוסחה מושלמת אין לו תחליף; עליו להיות משודר לכל העולם וכמו הטוהר של האמירה "לא תגנוב" אין הוא סובל לאורך הדורות מפחת ערך כלשהו.

אומרים שלפני שיהיה טוב יותר יהיה גרוע יותר והכוונה היא שאין ספק שאנו קרבים לנקודה שבה לא יוכל איש שלא לתפוש עמדה כלפי המתרחש כפי שהגויים אינם יכולים להיות אדישים ךמה שקורה לעם היהודי והדברים גוררים אותם להצהרות או, לפחות, לפעולות שמשמעותן הצהרתית.

בימינו העם היהודי מתמודד מול תמנון ערכי רב זרועות בסוג עימות מיוחד במינו שבו הוא אינו יכול לחסל את אויביו מבלי לתת להם את התשובה המוסרית. כלומר: אין הוא יכול להסתפק בפתרון כוחני-צבאי ולנצח בקרבות של השמדת האויב. אחרי מלחמת ששת הימים במיוחד, שבה גילה הוא שמבחינה זו הוא עולה על אויביו הוא גילה גם שעליו לספק לכל הצדקות נוספות ושאין די בפתרון של בעיית קיום.

על עם ישראל לייצג את המוסר היהודי ולהיות דוגמה לטוב או לרע ובכך, במודע או שלא במודע, בני עם ישראל – שומרי מצוות או לא – ימצאו את עצמם חייבים לקיים את מצוות הפצת היהדות בעולם ולהשלים את עמל הדורות שהשתלשל באמצעותם ובאמצעות הדורות שקדמו להם עד כאן.

עבודתו של עם ישראל נמצאת לפני השלמה ואין בידינו לוח זמנים שיאמר לנו כמה זמן נותר לצורך זה ואין גם תכנית מפרט לבירור זאת אך אנו יודעים שעלינו לעשות – כל אחד מאיתנו עפ"י הבנתו האישית – את כל מה שביכולתנו - כדי להרוויח את החיים הטובים ביותר האפשריים לנו.

חיים אלה – עבור יהודי במיוחד – הם חיים של סיוע לטוב הגבוה ביותר שהוא מכיר. כפי שהיהודי עסק בהפצת ערכיו שהמעטים בהם היו כאלה של יצירה, תרבות וביסוס זכויות יסוד כמו זו של הקנין, הוא אמור להמשיך גם בימינו בהצגת דוגמה להתפתחות ושידרוג כלל עולמיים בתחומי מדע שונים, שבהם תבוא קידמת המין האנושי.

בסופו של דבר יציג היהדות לעולם את הנתיב לעושר רוחני באמצעות מעשיו, אשר יבטאו בעולם את יכולתו להביא לידי ביטוי רעיונות נעלים בתחומים שונים כמו מחשבים, חקלאות, רפואה – ועוד רבים שמתועדים ביכולת המוכחת של המיעוט היהודי בקבלת פרסי הנובל.

נתונים נוספים