דיבורו של היחיד כבריאה

 

דיבורו של היחיד כבריאה

כשאתה מאמין בישות ומדבר עימה היא נעשית לקיימת, גם אם היא רק בדמיונך (ואז היא ישות הכרתית) בדיוק מכיוון שכל פעולת יצירה אנושית משמעה אירגון חדש של מה שכבר קיים לפני כן.

כל דבר חדש קיים, בכוח, במה שכבר קיים לפניו וכך, זה שעובד את אלוהים גורם, באמצעות עבודה זו, למימוש בפועל של מה שקיים כבר בכוח. דבר זה משתלב עם קיומו של אלוהים ככוח ומסביר מדוע "זקוק" האל לאדם כדי לבטא עצמו בעולם.

כל הפעולות החיוביות של האדם בחייו מהוות חלק מהמאמץ של האלוהי לכבוש את העולם כמו נרות שמצטרפים לאש החיים המגרשת את הצללים (ובהקשר זה, מעניין לזכור כי האש היא גם היוצרת את הצללים).

נתונים נוספים