הגנה

הגנה

ד' מתאים עצמו לכל אדם ומי שהולך בעקבותיו חייב אף הוא התאמה זו לאדם, שהוא יציר כפי האל. הלקח הוא לעבוד דרך האדם ובאמצעותו ולא כנגדו – בשיתוף ולא בכפיה. לכן אין הצדק, ביסודו, יכול להיות כפייתי.

הפועל כנגד פושע חייב לפעול כפי שעובדות המציאות פועלות – על ידי הגנה על עצם קיומן. הקיר מכה את המתקיף אותו באמצעות תנועת התוקף. הגנתו מבוססת על זכותו על הנפח ועצמה הפנימית שבנה לעצמו בתהליכי הטבע שהם הביטוי של כוחות האל במציאות.

כל אבן ועץ מגלמים – בכך שהם נשארים בכל מצב אבן ועץ – את כוחו של האל במציאות. אין האל מבקש מהאדם – ובכלל זה היהודי – שיהיה יותר או פחות ממה שהוא. די בכך שישמור על קיומו שלו, על הטבע שחנן אותו האל, כדי להתמודד עם כל איום.

נתונים נוספים