עימות כהתפתחות

 

עימות כהתפתחות

תנועת ההתפתחות של יחסי אנוש נובעת מנקודת המוצא של העימות הנוגד ומגיעה למתואם (ולעיתים המתפשר). זוהי התנועה הטבעית של החיים והיא הגיונית וקיימת כהתפתחות שיש בין ילד לאביו הבוגר, השלכה נוספת של עקרון מעבר בעל מעמד מטפיסי: המעבר ממצב של אי-ידיעה למצב של ידיעה.

זהו, למעשה, התהליך הדיאלקטי הנכון של ההתפתחות האנושית, שבו מגיעים צדדים מנוגדים לעמק השווה לאחר התנצחות שבה הציגו את עמדותיהם. זוהי הדרך האנושית הטובה ביותר להגיע למיצוי האפשרויות מבחינה שכלתנית – ובמובן זה מהווה היא ציון דרך ומורה דרך להתפתחות החברה האנושית העתידית.

נתונים נוספים