עצמותיה של קרבה

 

עצמותיה של קרבה

לעתים קרובות ביותר מקיימים עימנו ארגונים בינלאומיים ומדינות חוץ קשרים מדיניים שבהם הם משליכים לנו "עצמות" לסעודה. אם נבדוק מקרוב את אלה, נגלה כי העצמות שהם זורקים לנו הן עצמות קרובי משפחתנו, צאצאינו וידידינו, ששייכים לעמנו...

נתונים נוספים