תועלת הקיום החילוני

 

תועלת הקיום החילוני

מנקודת מבט מטפיסית יש לעצם קיומם של החילוניים ה"סרבניים" תפקיד חשוב: הם מחזקים את הבנתו של הדתי לגבי הדת, ובמיוחד לגבי חוסר הביסוס שיש לנושאים דתיים מסויימים.

דתיים רבים סבורים כי מה שנראה להם כאמיתות הוא מובן מאליו בזמן שהדברים רחוקים מלהיות כה פשוטים. הם נתקלים בעובדה שהדברים אינם כה מובנים מאליהם כאשר הם נצרכים להסבירם למי שאינו דתי. לא מדובר בדברים שאין להם שום יסוד הגיוני נראה לעין אלא בדברים שנראה שיש להם יסוד והשכל הישר מצדיק אותם, אך יש הבדל עצום בין המצב שבו אין הם מוסברים לבין מצב שבו נטענים דברים אלה בחיזוק עובדתי ולוגי.

מבחינה זו, התועלת הישירה שיש בעצם עובדת היותם של חילונים הוא בכך שבזכותם נדרש שומר המצוות לבדוק מבחינה שכלתנית טהורה את מעמדם של דברים שבדרך כלל הוא מקבל כמובנים מאליהם, במיוחד אם התרגל אליהם מילדות.

נתונים נוספים