אובייקטיביות הלימוד היהודי

 

אובייקטיביות הלימוד היהודי

לימוד התורה איננו ענין "אקדמי" והקשר שלו לקיום עם ישראל, אשר מוגדר על ידי המבינים כתנאי לקיום העם היהודי, איננו ענין רופף ומופשט של זהות חיצונית אלא מהות אובייקטיבית שבלעדיה קיומו של העם מתחסל בצורה יותר חד-משמעית מאשר אם לא יילחם על עצמו פיזית – בשל ההיבט המעשי של הלימוד. אם לא יהיה זה בנמצא, לא יוכל היהודי לשמור על מצוות וחייו כיהודי יהיו חסרי משמעות יישומית.

נתונים נוספים