אור

 

אור

הביטוי לרעיון יחסי הרווח וההפסד באמנות הוא בקשר בין האור והצל, כשהאור מייצג את הרווחיות והחושך מייצג את היעדרה. מה שניתן להבין מכך הוא שההפסד הוא של רווח ולפיכך ניתן להבין כי הרווח – כמו האור האלוהי – נמצא ביסוד כל מה שקיים בעולם.

נתונים נוספים