אחדות ההיבטים

 

אחדות ההיבטים

המציאות עבור הפילוסוף, היקום עבור איש המדע, העולם עבור האדם הפשוט ואלוהים עבור האדם הדתי, הם צדדים מושגיים של אותה מהות, המתארת את כל הקיים בהקשר המסוים של ההתבוננות של כל אחד מאלה. התבוננות זו מייצגת, עבור כל אחד מהם, את צרכיו המיוחדים ולכן היא מייצגת גם את המונח היסודי בשפה שבה הוא משתמש.

נתונים נוספים