אחריות הידיעה

 

אחריות הידיעה

לדעת משמעו להיות בעל אחריות. אם היתה לי אפשרות לדעת הכל, הייתי מחויב לדאוג לכל. גם הסקרנות שהורגת את החתול היא החלק בתודעה שמבקש לדעת, אך מחוץ להקשר תכליתי, דברים שלא רק שאין בהם צורך אלא אף מסוכנים ביותר – דברים שיכולת הטיפול שלנו בהם קטנה מיכולתנו לדעת עליהם. אם נסתמך על השורש י.ד.ע. נוכל לומר כי אם אנחנו יודעים אודות משהו מבלי לדעת אותו במלואו אנו מסתכנים בכך שלא נדע אותו במידה מספקת ושבמקרה ומדובר בחיה טורפת היא תהיה זו שתדע אותנו באמצעות חוש הטעם שלה...

נתונים נוספים