אלוהים וזכויות האדם

 

אלוהים וזכויות האדם

חטאו הגדול של פרעה לא היה אי אמונתו במשה או באל אלא במה שעשה לבני ישראל לאורך השנים שבהם שיעבד אותם ופגע בהם: בסיכומו של דבר מדובר בפגיעה בזכויותיהם האנושיות. אך פגיעה זו לא היתה מתבצעת אם היה מקבל את קיומו של האל ולומד מה שיש ללמוד ממנו. למעשה, זוהי משמעות האל גם לגבי עם ישראל: מדריך לחיים הנכונים בעולם, המצווה, בין השאר, על חיים של צדק ושמירת זכויות אדם.

נתונים נוספים