אלוהים כעובדה מציאותית

 

אלוהים כעובדה מציאותית

לצורך הבנת מושג האל, יש לקחת בחשבון את אלוהים כנתון מדעי עובדתי אובייקטיבי. יש לראות את כל ההתפתחות במציאות – ובמיוחד את ההתפתחות האנושית - כהתפתחות של אלוהים - אלוהים מתפתח דרך בני אדם שהם כלי התפתחותו הרוחנית והם רוחו: גוף רוחו הראשי. בתוך התפתחות זו משמשת האמונה ככלי הראשי של ההתפתחות הרוחנית כי היא מאפשרת את גדילת הידיעה המכסימלית, במיוחד בכך שהיא פועלת נגד הספק, שהוא האויב הראשי של הידיעה. משתלם להאמין.

נתונים נוספים