בין רב לרופא

 

בין רב לרופא

כשרב יתקל בבעיה רפואית שיש לגביה התמחות רפואית הוא יתייעץ ברופא מתמחה ויקבע מה לעשות עפ"י איחוד בין הידע שבידו והידע ההתמחותי של יועצו. לעומת זאת, אם רופא – וקל וחומר מתמחה – יתקל בבעיה שהוא אינו יכול להתעמת עימה או לפתרה, הוא לא יחשוב על כך שתיתכנה, בהקשר הבעיה שעליו לפתור, קיומן של עובדות הקשורות למימד הרוח וקל וחומר שלא יתייעץ בנושא עם רב – או אפילו עם פסיכולוג או פילוסוף – כדי לפעול. (אולי היה הולך לדבר עם פסיכולוג, אך גם זה לא קורה בד"כ).

נתונים נוספים