בכל זאת אהבה

 

בכל זאת אהבה

הסיבה שבשלה על האדם לאהוב את אלוהים ומעשיו, אפילו אם חלק מהעולם מהווה עבורו כשלונות וסבל, זהה לסיבה שבשלה יאהב ילד את אביו כשהוא נותן לו משחק ובו אפשרויות לרווח או להפסד. הילד אינו כועס על אביו כשהוא נופל מאופניו או כשהוא טועה במשחק אלא אוהב אותו על שנתן לו את האופניים ואת המשחק. ילד אינו כועס על אביו שהביא אותו לעולם אם הוא חולה אלא מודה לו על החיים שנתן לו. הילד, בהקשר זה, רואה את התמונה השלמה וכך אמור גם האדם לראות את עולמו של הקב"ה.

נתונים נוספים