בעלי חיים ברשות האדם

 

בעלי חיים ברשות האדם

לפי היהדות חיי בעלי החיים בחברה אנושית מקבילים לחיים מאושרים של בני אדם, החיים בהשגחתם של אלים מיטיבים.

בני האדם ביחס לבעלי החיים יכולים להיות של אלים טובים או רעים, בהתאם לידיעתם של בני האדם את התנאים שלהם זקוקים בעלי החיים, אך, בהנחה שבני האדם יודעים את צרכי בעלי החיים, בעלי החיים הנמצאים ברשות בני האדם זוכים לחיים טובים של שפע ובריאות, אשר גם אם בעלי חיים אלה מיועדים למזון אנושי, הם מסתיימים באופן קל ונטול סבל.

נתונים נוספים