דגם החברה היהודית

 

דגם החברה היהודית

דגם החברה היהודית הוא חברה מסחרית-שיתופית שבה כל יחיד הוא בעל מניות עצמאי השותף גם בחובות ארגון ההסכם החברתי, במטרה לשמור על הזכויות. זה המודל היעיל ביותר באופן מוחלט כדגם של חברה מושלמת, המכיל את כל יסודות הממשל המודרניים החיוביים בתוספת של יסודות רבים וחשובים של ארגון חברתי.

נתונים נוספים