דיבור כבריאה

דיבור כבריאה

כשזוכרים כי אלוהים ברא את העולם באמצעות שימוש בלשון העברית, ניתן להבין כי היהדות רואה את החושב והמדבר עברית, פועל פעולה אלוהית ומשתתף בפעולתו של האל בעולם – בבריאה. זהו גם היסוד להקפדה החריפה שיש ביהדות על שמירת הלשון – שימת הלב המדוקדקת לכך שכל מוצא הפה של היהודי יהיה טהור ומכוון למטרות טובות במודע.

נתונים נוספים