דיון כאימון

דיון כאימון

הדיון היהודי הגמראי אינו ערוך בדרך העימות שבה הוא ערוך רק כדי לבאר הלכות או כדי להבשיל את מיומנות השכל וחריפותם של הלומדים, אלא הרבה יותר מכך, במיוחד בתחום האתיקה והשלכותיה לפוליטיקה; דיון זה יש בכוחו לאמן את העוסק בו ליישומו של ערך גדול וחשוב ביותר: לקבלה והסכמה לקיומה של עמדה אנושית שונה, כעובדה אובייקטיבית שהיא חלק ממכלול האובייקטיביות שביסוד המציאות - דבר שבמונחים יהודיים אוטנטיים הוא גם גילוי אלוקי.

נתונים נוספים