דת ופילוסופיה לא מודעות

דת ופילוסופיה לא מודעות

בדיוק כפי שאדם אינו יכול לחיות ללא מחשבה כך הוא אינו יכול לחיות ללא אמונה או, במלים אחרות: בדיוק כשם שהאדם חייב להחזיק בתפישה פילוסופית כלשהי, חייב הוא להחזיק בדת כלשהי. זה אינו אומר שדת ופילוסופיה, מחשבה ואמונה הם היינו הך - אך זה בהחלט אומר שהם אינם מנוגדים ושיתכנו ביניהם קוי דמיון. בכל מקרה, משמעות הדבר היא שיכול אדם לא להיות מודע לחלוטין לא רק לפילוסופיה שבה הוא מחזיק אלא גם לאמונתו. במיוחד אם ניקח בחשבון את העובדה שלעתים מחזיק אדם בפילוסופיה מעשית שונה מזו שבה הוא מאמין באופן מודע, יתכן שרוב בני האדם הם במצב זה.

נתונים נוספים