דתיות מדעית

 

דתיות מדעית

הרעיון הדתי קרוב יותר מכל הרעיונות הפובליציסטיים לרעיון הפילוסופי ובמובן זה הוא הקרוב ביותר למדעיות אובייקטיבית. מדעיות אובייקטיבית מעניקה למה שמוצדק מבחינה פילוסופית מעמד של מדעיות על, ששאר המדעים נגזרים ממנה. לכן, העימות הדתי, אם ינותח כהלכה מבחינה פילוסופית, יתן את המפתחות הידיעתיים האובייקטיביים ביותר להבנת הפרמטרים המגדירים את העימותים שיש במצב הכולל.

נתונים נוספים