דתיות פוליטית

 

דתיות פוליטית

אם מדובר בבעיה, אז עצם עובדת היותו של אדם דתי איננה מהווה, כשלעצמה, בעיה פוליטית אלא אתית. אם זו בכלל "בעיה" היא תהיה פוליטית לא בכל מקרה אלא רק במקרה שבו הדת המסויימת שבה מדובר תהיה בעלת מיקוד פוליטי במיוחד. דתות כמו הנצרות או האיסלם הן בעלות מיקוד פוליטי מסוג זה – כאלה שכל מרכז הכובד שלהן פוליטי ובלעדי הפוליטיקה שלהן אין להן כמעט משמעות. לכן מהוות דתות מסוג זה בעיה לא רק אישית אלא כלל-עולמית, כי השלכותיהן נושאות משמעות כזו.

נתונים נוספים