האדם כיצור רוחני

האדם כיצור רוחני

הגדרת האדם כיצור רוחני היא האמירה שעליה ניתן לבסס את כל מה שאנחנו צריכים לדעת מבחינה רציונלית על המושג הרציונלי של האלוהות – ההיבט הרוחני של כל היש. מבלי להיזדקק לבירור מדעי מפורט, די בידיעה שההיבט הרוחני של האדם הוא רוחו ביחס לגופו, כדי ליישם את הרעיון על מושג האלוהים: יהיה אשר יהיה, זהו המושג הכולל את ההיבטים הרוחניים של היקום החמרי כולו. למעשה, במובן זה, האלוהות היא המושג המעניק ליקום קיום אובייקטיבי, כי האובייקטיביות מצריכה פן תודעתי שמו של זה הוא אלוהים.

נתונים נוספים