תרומת האתאיזם

תרומת האתאיזם

על אף שכמאמינים אנו דוחים את האתאיזם, כדאי להבינו כמהלך שיש בו היבטים מועילים. גם אם נצא מתוך הנחה שבכך שאלוהים "נבעט" החוצה מן התרבות האנושית יש רוע טהור, יש בעצם העובדה שהאדם הלא דתי מוצא את עצמו משקיע עמל כדי להשיב לעצמו את האמונה משום תרומה שנובעת מן האתאיזם שבו החזיק לפני כן. במובן מסוים, בכך שהאתאיסט חייב להתמודד עם האתגר של שיבה אל האמונה או, במקרהו של היחיד, יצירתה של אמונה, יש את מה שיביא לכך שמאוחר יותר, כאשר יותקף על אמונתו זו – מן הסתם על ידי אתאיסטים – יוכל להתמודד עם טיעוניהם בצורה טובה הרבה יותר מאשר יכול לעשות זאת מי שלא נפגע מהאתאיזם כמוהו.

 

נתונים נוספים