הבדלים פילוסופיים

 

הבדלים פילוסופיים

היהדות שמה את הדגש על היחיד כישם רעיוני ולפיכך על האתיקה כמרכז המאחד את הערכים המופשטים עם המסויימים, שכן היחיד הוא המגשר באישיותו בין הרעיונות המופשטים של המטפיסיקה והאפיסטמולוגיה הפילוסופיים לבין היישום האישי והפוליטי. הנצרות, לעומת זאת, הסיטה את הדגש ואת מרכז הכובד של הפעולה האנושית מהאתיקה אל הפוליטיקה ובכך מהיחיד אל הקבוצה. בכך הכשירה את הקרקע למטפיסיקה חברתית ולביטוייה החמור ביותר: קולקטיביזם.

ניסן תשס"א

נתונים נוספים