הגדרת תכלית

 

הגדרת תכלית

כפי שמצוין בתורה, יעקב עובד אצל לבן לשתי תכליות: למחייתו ולהשגת רחל. יש משמעות מיוחדת להגדרת תכליות אלו, בהתחשב בכך שמדובר באד מאבות היהדות, שהגדרת התכלית שלו יכולה להיחשב גם כהגדרת תכלית לגיטימית של האדם. לפחות בצורה שבה נתפש דבר זה באופן ראשוני, תכליותיו של יעקב עשויות להיות כתכליותיו של כל אדם והן מכוונות אל שאיפת הקיום והשאיפה להקמת משפחה, שתי מטרות שכל אדם טוב שואף אליהן.

נתונים נוספים